Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Avek kan echter geen garanties geven met betrekking tot aard, volledigheid of juistheid van de getoonde informatie en/of het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Avek accepteert geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avek.

Avek gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die het via de website verkrijgt, conform wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt.

Start typing and press Enter to search